ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống ngày càng được nâng cao. Viên phát triển và ứng dụng vật liệu âm thanh thành lập để thí nghiệm, nghiên cứu về âm thanh từ đó tư vấn, thiết kế các công trình, dự án liên quan đến âm học. Đảm bảo được các tiêu chuẩn về âm thanh đạt hiệu quả cao nhất.

Thí nghiệm

Viện nghiên cứu sẽ thực hiện những thí nghiệm sau:

Thiết kế phòng phản xạ

Nghiên cứu

Viện nghiên cứu và phát triển vật liệu hấp thụ âm thanh

Phát triển vật liệu hấp thụ âm từ vật liệu bền vững, thân thiện môi trường như sơ dừa, sợi gỗ, tre…

Phát triển vật liệu hấp thụ âm nhiều lớp.

Phát triển vật liệu hấp thụ âm ở tần số thấp.

Tư vấn

Tư vấn cho các phòng họp, hội trường, khu nghỉ dưỡng, khu làm việc, khu dân cư, lắp đặt cũng như bố trí các vật liệu hấp thụ âm hay vị trí phát âm phù hợp hiệu quả nhất.

Thiết kế phòng phản xạ

Kiểm định

Đo, kiểm tra và cấp giấy chứng chỉ tiêu chuẩn về âm thanh cho các công trình, dự án, doanh nghiệp và cá nhân

Sản xuất

Nghiên cứu và phát triển sản xuất ra các thiết bị đo âm thanh đặc trưng vật liệu tại Việt Nam

Thiết kế phòng hấp thụ âm thanh

Thiết kế

Thiết kế âm cho cho các đơn vị , công trình cần tính toán âm học để đạt chuẩn theo quy định.

Liên hết hợp tác

Liên kết với các đơn vị để nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực âm thanh

Cho thuê phòng thí nghiệm

Viện đầu tư trang thiết bị tiên tiến và hiện đại giúp nghiên cứu và kiểm tra các vật liệu liên quan đến âm thanh. Các doanh nghiệp, công ty, trường học, cá nhân có thể thuê phòng thí nghiệm để nghiên cứu vật liệu âm thanh.