TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

1. Tầm nhìn

Trở thành viện dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp kiến trúc và âm học sáng tạo, cung cấp các sản phẩm âm học độc đáo và thân thiện với môi trường cho các dự án trên toàn quốc và cả dự án lớn trên thế giới.

2. Sứ mệnh

Tạo ra các sản phẩm mới và cung cấp các dịch vụ chuyên biệt hóa giúp kiểm soát môi trường tiếng ồn tốt hơn, cải thiện chất lượng sống thông qua các giải pháp âm học thông minh.

giới thiệu viện phát triển ứng dụng và vật liệu âm thanh