TRA CỨU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Mã tra cứu
Mã xác thực

HƯỚNG DẪN TRA CỨU

Huong dan tra ket qua thu nghiem DASM

– Mã tra cứu: Ta lấy tất cả ký tự và số trên phiếu Kết quả thử nghiệm giống như trên hình đã được đánh dấu với ký tự đầu là DASM + các số và ký tự phía sau 

– Mã xác thực: Ta nhập phần mã bên phải là các số vào (gồm 4 số)

– Chọn Tra Cứu để hiện ra kết quả cần tra cứu.

YÊU CẦU TƯ VẤN